Kromě výměny obecních bytů v Brně poskytujeme našim zákazníkům i kompletní právní poradentství. To pro nás zajišťuje advokátní kancelář zastupována Mgr. David Novák.

Právní servis v oblasti nemovitostí

V rámci právního poradenství poskytujeme:

  • Kompletní právní servis – vypracování veškerých smluv naší advokátkou
  • Zajištění komunikace s úřady na základě plné moci
  • Řešení omezení vlastnického práva – věcná břemena, zástavní smlouvy apod.
  • Advokátní úschovu sjednané kupní ceny nebo její části
  • Úschovu finančních prostředků na daň z převodu nemovitosti, včetně plateb finančnímu úřadu
  • Obstarání potřebných dokumentů na úřadech

Kontakt