1.) Kdy mohu směnit obecní byt?

Obecní byt je možné vyměnit, pokud má nájemník platnou nájemní smlouvu, nedluží na nájemném a řádně byt užívá.

2.) Za jaký byt mohu obecní byt vyměnit?

Obecní byt je možné směnit za jiný obecní byt, za nájemní byt, za byt v OV a byt družstevní. O každé výměně rozhoduje příslušná městská část v bytové komisi a v radě.

3.) Za jak Velký byt mohu obecní byt směnit a v jaké lokalitě?

Obecní byt můžete směnit za byt menší či větší vyhovující Vaši potřebě a v lokalitě, která bude dle Vašich přání.

4.) Jak probíhá samotná výměna bytu?

 Vyměnit obecní byt u nás zvládne úplně každý – všechno totiž zařídíme za vás. Přesto je tu pár věcí, které možná budete chtít vědět.V čem vlastně výměna spočívá?
Od začátku roku 2014 se výměně obecních bytů říká „postoupení nájemní smlouvy k bytu“. A co musíte pro výměnu udělat? Stačí vyplnit formulář a doložit potřebné doklady ,počkat na písemné rozhodnutí a převzít si nový byt. To je vše.

 5.) Co musím při výměně bytu doložit?

  • vyplněný formulář o postoupení nájemní smlouvy
  • kopii dokladu opravňujícího k užívání bytu (nájemní smlouvu, dohodu o užívání bytu, rozhodnutí o přidělení bytu, osvědčení o přechodu nájmu bytu, rozhodnutí o přidělení náhradního bytu),
  • doklad o bezdlužnosti na nájemném a příslušenství (vydává bytová správa),
  • aktuální evidenční či výpočtový list (vydává bytová správa),
  • kopie platných občanských průkazů všech účastníků výměny.

6.) Jak dlouho výměny bytu trvá?

Tato otázka záleží individuálně na každé městské části – většinou 2-3 měsíce od podání všech formulářů na příslušné podatelně.

7.) Došla mi nabídka na odkup obecního bytu za tržní cenu a já na to nemám finance?

Nevadí! Nabídneme Vám obecní byt nejdoucí do privatizace v lokalitě Vámi určené a často i v lepším stavu než je Váš byt.

8.) Budu za Vaše služby při asistenci při výměně obecního bytu něco platit?

Ne naše služby jsou zcela bezplatné!